18 Apr 2014

The Cithara Sanctorum


Here is more information about The Cithara Sanctorum, which recorded the performance of Psalm 22 posted earlier:

Mission Poland - Cithara Sanctorum from Miwaza Jemimah on Vimeo.

Psalm 22


This performance of Genevan Psalm 22 in Polish was posted just ahead of today's Good Friday observance.


Here in Polish is the information posted by The Cithara Sanctorum:

Wykonanie Psalmu 22 według Psałterza Poznańskiego.
Agata Polaszek & Mate.O.

Agata Polaszek: śpiew, gitara klasyczna, lira korbowa, psalterium
Mate.O: śpiew

Tekst: Tomasz Kruczek - Psałterz Poznański, 2013
Melodia: Psałterz Genewski, wydanie z roku 1562
Aranżacja: Agata Polaszek
Nagranie: Mate.O
Mix: Mirek Stępień
Foto: Mate.O

The google translator has given us the following:

Performance of Psalm 22 from the Psalter Poznanski.
Agata Polaszek & Mate.O.

Agata Polaszek: vocals, guitar, hurdy-gurdy, psaltery
Mate.O: singing

Text: Thomas Kruczek - Psalter Poznanski, 2013
Melody: Geneva Psalter, edition of 1562
Arrangement: Agata Polaszek
Recording: Mate.O
Mix Mirek Stepien
Photo: Mate.O

The Cithara Sanctorum's website is posted here.