23 Feb 2016

Psałterz Poznański: Psalm 27

The Psałterz Poznański project continues with this performance of Psalm 27 set to the Genevan tune: