14 Nov 2017

Psałterz Dawidów: Psalm 91

Here is a lovely performance of Psalm 91 from the Psałterz Dawidów of Jan Kochanowski and Mikołaj Gomółka:

3 Nov 2017

Psalm 4, Psałterz Poznański

Here is a lovely performance of Genevan Psalm 4 in Polish. This is part of the ongoing Psałterz Poznański project.