14 Nov 2017

Psałterz Dawidów: Psalm 91

Here is a lovely performance of Psalm 91 from the Psałterz Dawidów of Jan Kochanowski and Mikołaj Gomółka:

No comments: